به نام خدا

 

به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند خوش آمدید !!!

 

*******************************************************

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول

 

شماره تلفن قسمتهای اداری دانشگاه

 

می توانید سوالات و مشکلات خود را با E-Mail فرستادن به

آدرس : webmaster.yahoo@gamil.com مطرح کنید

 

 

**********************************************

 

 

E-MAIL :  Webmaster