به نام خدا

 

 

قابل توجه دانشجويان دوره های کاردانی

کامپيوتر و حسابداری

 دوره کاردانی رشته کامپيوتر از روز شنبه مورخ 18/7/83

و دوره کاردانی رشته حسابداری از روز دوشنبه

مورخ20/7/83 آغاز مي شود .

لازم است دانشجويان عزيز طبق برنامه اعلام شده

در دانشگاه حضور يابند .