برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی عمران ورودی 83 

 

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دوشنبه

12:30

19/10/84

روخوانی قرآن کريم

 

 

سه شنبه

12:30

20/10/84

وصايای امام

 

 

پنج شنبه

8

8

22/10/84

معارف اسلامی 1

معارف اسلامی 2

 

 

شنبه

8

24/10/84

زمين شناسی مهندسی

 

 

دو شنبه

8

26/10/84

رياضی 2

 

 

سه شنبه

8

8

27/10/84

فارسی پيش دانشگاهی

فارسی عمومی

 

 

چهار شنبه

8

28/10/84

مصالح ساختمانی و آزمايشگاه

 

 

شنبه

8

1/11/84

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

معادلات ديفرانسيل

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

اصول و مبانی معماری شهرسازی

 

 

پنج شنبه

8

6/11/84

آمار و احتمالات مهندسی

 

 

شنبه

8

8/11/84

برنامه سازی کامپيوتر

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

مقاومت مصالح

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

استاتيک

 

 

پنج شنبه

8

8

13/11/84

اخلاق اسلامی

انقلاب اسلامی

 

 

شنبه

8

15/11/84

ديناميک

 

 

دو شنبه

8

17/11/84

فيزيک 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی عمران ورودی 84 

 

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دوشنبه

8

26/10/84

تفسير موضوعی قرآن

 

 

سه شنبه

8

8

27/10/84

فارسی پيش دانشگاهی

فارسی عمومی

 

 

چار شنبه

8

8

28/10/84

تاريخ اسلام

تاريخ تحليلی صدر اسلام

 

 

شنبه

8

1/11/84

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

فيزيک پيش

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

رياضی پيش

 

 

شنبه

8

8/11/84

فيزيک1

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

زبان پيش

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

زبان عمومی

 

 

 

  دانشجويان استاد محترم جناب آقای مهندس ملايری کليه گروهها روز سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 11-8 در ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.

  دانشجويان استاد محترم سرکارخانم مهندس هاشمی کليه گروهها روز سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 15:30-13  و 18- 15:30 در ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.

  دانشجويان استاد محترم جناب آقای مهندس بلوردی کليه گروهها روز چهارشنبه مورخ 21/10/84 ساعت 11:30-8 در ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.