برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی مکانيک ورودی 83

 

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دوشنبه

12:30

19/10/84

قرآن کريم

 

 

سه شنبه

12:30

20/10/84

وصايای امام

 

 

پنج شنبه

8

8

22/10/84

معارف اسلامی 1

معارف اسلامی 2

 

 

دوشنبه

8

26/10/84

رياضی 2

 

 

چهارشنبه

8

28/10/84

ترموديناميک

 

 

شنبه

8

8

1/11/84

مبانی مهندسی برق

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

معادلات ديفرانسيل

 

 

سه شنبه

8

4/11/84

تنظيم خانواده

 

 

پنج شنبه

8

6/11/84

علم مواد

 

 

شنبه

8

8/11/84

برنامه سازی کامپيوتر

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

مقاومت مصالح

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

استاتيک

 

 

پنج شنبه

8

8

13/11/84

اخلاق اسلامی

انقلاب اسلامی

 

 

شنبه

8

15/11/84

ديناميک

 

 

دوشنبه

8

17/11/84

فيزيک 2

 

 

* امتحان درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2 با هماهنگی استادان محترم در آخرين جلسه کلاس انجام می پذيرد .

 

 

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی مکانيک ورودی 84

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دو شنبه

10

19/10/84

نقشه کشی صنعتی 1

 

 

سه شنبه

8

8

27/10/84

فارسی عمومی

فارسی پيش

 

 

شنبه

8

1/11/84

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

فيزيک پيش

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

رياضی پيش

 

 

شنبه

8

8/11/84

فيزيک 1

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

زبان پيش

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

زبان عمومی

 

 

شنبه

8

15/11/84

شيمی عمومی